Notícies

Notícies de l'empresa

  • Què és un codi de barres 2D?

    Un codi de barres 2D és un conjunt de petites formes geomètriques organitzades dins d'un quadrat o rectangle per emmagatzemar informació. Com que poden emmagatzemar informació tant en el pla vertical com en el horitzontal, proporcionen centenars de vegades la quantitat de dades que un codi de barres 1D pot emmagatzemar. Un codi de barres 2D pot emmagatzemar més...
    Llegeix més
  • Reacció en cadena de la polimerasa (PCR)

    Reacció en cadena de la polimerasa (PCR) AP.BIO: IST-1 (EU) , IST-1.P (LO) , IST-1.P.1 (EK) Tècnica utilitzada per amplificar o fer moltes còpies d'una determinada regió objectiu de l'ADN. Punts clau: la reacció en cadena de la polimerasa, o PCR, és una tècnica per fer moltes còpies d'una regió específica d'ADN in vitro (en un test...
    Llegeix més